Stažení článku

GELNÁ, T. (2010): Zábavní komplexy a jejich regionální dopady. Geografické rozhledy, 19(4), 26–27.