Stažení článku

BIČÍK, I. (2010): Úvodník. Geografické rozhledy, 19(3), 1.