Stažení článku

SLÁDEK, I., PECHOČOVÁ, H., OPATRNÁ, P. (2010): Co slunce (ne)nabízí pro energetiku a pro život. Geografické rozhledy, 19(3), 6–7.