Stažení článku

KUPKOVÁ, L. (2010): Země z nadhledu – dálkový průzkum Země. Geografické rozhledy, 19(3), 10–11.