Stažení článku

PLECITÝ, J. (2010): Místo učitelství pomáhá v Africe. Geografické rozhledy, 19(3), 14.