Stažení článku

KOPAČKA, L. (2010): Dvě desetiletí vývoje české energetiky po roce 1989. Geografické rozhledy, 19(3), 15–16.