Stažení článku

KRUŤOVÁ, Z., KRAUSOVÁ, M., DOSTÁL, L. (2010): Žáci 9. tříd za boj proti chudobě. Geografické rozhledy, 19(3), 20–21.