Stažení článku

TESÁRKOVÁ, K., KOCOVÁ, M., MYŠÁKOVÁ, G. (2010): Populační vývoj světa – 2. část. Asie a Rusko. Geografické rozhledy 19(3), 22–23.