Stažení článku

ČERNÝ, K. (2010): Maroko na úspěšné cestě do 21. století? Geografické rozhledy, 19(3), 24–27.