Stažení článku

MARTÍNEK, J. (2010): Země, která neexistuje. Geografické rozhledy, 19(3), 30–31.