Stažení článku

BIČÍK, I. (2009): Úvodník. Geografické rozhledy, 19(2), 1.