Stažení článku

HARTVICH, F., STERNBERK, J. (2009): Měření účinku slapových sil na horninové prostředí. Geografické rozhledy, 19(2), 8–9.