Stažení článku

ZÁLESKÝ, J. (2009): Orientace v krajině a struktura města – Černá věž v Českých Budějovicích. Geografické rozhledy, 19(2), 15–16.