Stažení článku

TESÁRKOVÁ, K., KAROUSOVÁ, E. (2009): Populační vývoj světa – 1. část. Geografické rozhledy, 19(2), 20–21.