Stažení článku

BIČÍK, I. (2009): Úvodník. Geografické rozhledy, 18(5), 1.