Stažení článku

CHROMÝ, P. (2009): Region a regionalismus. Geografické rozhledy, 19(1), 2–5.