Stažení článku

PERLÍN, R. (2009): Administrativní členění Česka. Geografické rozhledy, 19(1), 6–7.