Stažení článku

Nezodpovězené otázky regionální geografie. Geografické rozhledy, 19(1), 10–11.