Stažení článku

KOMÁREK, S. (2009): Povznesení lidu. Geografické rozhledy, 19(1), 21.