Stažení článku

MARADA, M. (2009): Jiný kraj, jiný dům. Geografické rozhledy, 19(1), 26–27.