Stažení článku

DEMEK, J. (2009): Georeliéf – svědectví procesů a času. Geografické rozhledy, 18(5), 2–3.