Stažení článku

TREML, V. (2009): Středoevropská krajina v holocénu. Geografické rozhledy, 18(5), 6–7.