Stažení článku

KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2009): Památky jako dědictví minulosti. Geografické rozhledy, 18(5), 8–9.