Stažení článku

BORSKÁ, J., KŘÍŽEK, M. (2009): Konstrukce a využití profilu. Geografické rozhledy, 18(5), 10–11.