Stažení článku

TREML, V. (2009): Borovice kleč – domácí druh, či nevítaný host? Geografické rozhledy, 18(5), 12–13.