Stažení článku

BÍLÝ, J. (2009): Jak zkvalitnit výuku pomocí interaktivní tabule? Geografické rozhledy, 18(5), 20–21.