Stažení článku

STOJANOV, R., KAVANOVÁ, K. (2009): Migrace obyvatel v kontextu environmentálních změn. Geografické rozhledy, 18(5), 28–29.