Stažení článku

BIČÍK, I. (2008): Úvodník. Geografické rozhledy, 18(2), 1.