Stažení článku

BIČÍK, I. (2008): Úvodník. Geografické rozhledy, 18(1), 1.