Stažení článku

TREML, V. (2009): Krajinný ráz. Geografické rozhledy, 18(5), 12–13.