Stažení článku

KUČEROVÁ, S. (2009): Pracujme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18(5), 15–16.