Stažení článku

ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, T. (2009): Jak hodnotit kvalitu místa. Geografické rozhledy, 18(5), 17–19.