Stažení článku

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2009): Krajina – mozaika různě starých lokalit a vztahů. Geografické rozhledy, 18(5), 19.