Stažení článku

PLECITÝ, J. (2009): Etiopie – skutečná pomoc. Geografické rozhledy, 18(5), 30–31.