Stažení článku

HAVLÍČEK, T. (2009): Regiony v Evropské unii. Geografické rozhledy, 18(3), 6–7.