Stažení článku

MATĚJČEK, T. (2009): Invazní druhy – aktuální environmentální problém. Geografické rozhledy, 18(3), 12–13.