Stažení článku

MARADA, M., HANUS, M. (2009): Práce se statistickými daty v zeměpise. Geografické rozhledy, 18(3), 14,19-20.