Stažení článku

BIČÍK, I. (2009): Prolínání starého a nového – Ochrana starých způsobů hospodaření v Portugalsku. Geografické rozhledy, 18(3), 26–27.