Stažení článku

BLAHÚT, J. (2008): Geografické informační systémy pro každého. Geografické rozhledy, 18(2), 10–11.