Stažení článku

ŘEZNÍČKOVÁ, D., CHROMÝ, P. (2008): Uplatnění geografů v praxi – slovo pro maturanty. Geografické rozhledy, 18(2), 20–22.