Stažení článku

KUNC, J. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Geografické rozhledy, 18(2), 23.