Stažení článku

KOREC, P., BLEHA, B. (2008): Slovensko v kontexte vývoja spoločného štátu. Geografické rozhledy, 18(1), 4–6.