Stažení článku

BIČÍK, I., CHROMÝ, P. (2008): Atlas krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18(1), 12.