Stažení článku

MARTÍNEK, J. (2008): Jak spočítat (národnostní) menšinu. Geografické rozhledy, 17(4), 22–23.