Stažení článku

BIČÍK, I. (2008): Úvodník. Geografické rozhledy, 17(3), 1.