Stažení článku

ŠLACHTA, M. (2008): Kosovo na konci a počátku. Geografické rozhledy, 17(3), 4–5.