Stažení článku

NOVOTNÁ, E. (2008): Nové knihy v Geografické knihovně PřF UK. Geografické rozhledy, 17(3), 20–21.