Stažení článku

KŘÍŽEK, M. (2008): Kniha Povodně a změny v krajině. Geografické rozhledy, 17(3), 21.