Stažení článku

BIČÍK, I. (2007): Úvodník. Geografické rozhledy, 17(2), 1.