Stažení článku

KŘÍŽEK, M. (2007): Zemětřesení. Geografické rozhledy, 17(2), 2–3.